Growing up in Sweden

Of the ten million people who live in Sweden, more than two million are under 18. Swedish law makes sure children are well protected and defends their rights, with various organizations devoted to their well-being. In 1979, Sweden became the first country to forbid beating or spanking children, making it a criminal offence

Growing up in Sweden

To protect the rights of children and look after their interests, the Swedish government has appointed an Ombudsman for Children. The ombudsman is obliged to follow the 1989 United Nations Convention on the Rights of the Child and enforce it in Swedish society. The convention is a set of rules agreed upon by many countries to protect children.

Growing up in Sweden

OFFICE

null

Valhallavägen 2
3th floor

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

ÖSTERMALM

Credits:
Martin Svalander/imagebank.sweden.se

Menu