Alpine skiing

Sweden has four distinct seasons, and a lot of people prefer winter both for its serenity and the activities it allows for, such as alpine skiing

Alpine skiing

For a winter break in Sweden, there are plenty of family-friendly winter resorts to choose from. Åre is one of many top destinations.

Although the Swedish mountain range is not extremely high in elevation (the highest peak is about 2,100 metres or 6,900 feet), it offers everything from family-friendly runs to daring off-piste skiing, and in the very north the season runs well past midsummer.

Valhallavägen

Alpine skiing

STORE

null

Valhallavägen 2

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

ÖSTERMALM

Credits:
Simon Paulin/imagebank.sweden.se

Menu